Demokratins vara eller icke vara

Första april förknippas med skämt och bus. Det haglade dock inte av practical jokes på Folkets hus i Rinkeby. Var skämten slut (klockan hann bli 18.00 innan vi började) eller upplevdes ämnet som allt för tung var svårt att avgöra. Lasse Åsberg, projektledare för “Höj rösten!” höll hov och en skara entusiaster från ABF och olika ideela föreningar bidrog med egna erfarenheter.

Varför engagerar sig ABF Stockholm i de kommande valen? Hur når man ut med utbildning och information till de som mest behöver det? Hur ska vi få folk att rösta?

Svaret är att stödja föreningar i deras demokratiarbete. Lasse Åsberg berättade om erfarenheterna från förra valet då man lyckades höja valdeltagande med ca 3% i målområden genom att kontakta föreningar. Nu är det dags att lära sig av misstagen och sprida information genom samtal, utbildningar och träffar.

Människor kan vara politiskt medvetna men ändå går inte till vallokalerna. Man kan bry sig om skolan som barnen går på utan att ens veta att det finns möjlighet att rösta i kommunvalet och påverka skolpolitiken.

Har du rösträtt? Kan man rösta även om man inte är svensk medborgare? Hur gör man om man bor i andrahandslägenhet? Får man ens röstkort då? Upplever man att Sverige är ens hem eller längtar mest tillbaka? Varför ska man rösta?

I Sverige röstade bara 50% i EU-valet förra gången. Varför? Syriska föreningen kan kanske komma med ett svar. Syriska föreningen är stort med över 650 medlemmar, stort kontaktnätverk och omfattande verksamhet med studiecirklar, studiebesök och aktiviteter för olika åldersgrupper. Bland annat har de pensionärsfrukostträffar som är väldigt populära. Vid ett träff kom EU-valet upp som ämne att prata om. Det visade att de flesta pensionärerna hade rösträtten men ingen, inte en enda av dem har röstat. Människorna sade att det inte finns någon anledning att bry sig om vad snobbiga tjänstemännen i Bryssel sysslade med. Makten är långt borta. De hade inte en aning att det är EU som bestämmer flyktingpolitiken. Nu, när konflikten i Syrien skördar liv och sätter människor på flykt, bestämmer EU över deras öden.

Vad kan ABF hjälpa just din förening med?
+ Vi har tagit fram valmaterialet med information om hur valet går till, hur och när man kan rösta. Informationen baseras på Valnämndens material, som är den bästa i dagsläge, och finns tillgängligt på 10 språk, 5 till kommer inom kort. Sista sidan är fri för förenngarna själva att fylla i med deras egen specifika text.

+ Vi kan hjälpa till med ett studiebesök för era medlemmar till Riksdagen, Landstinget och Kommunen. Ni får möjlighet att se på nära håll hur styrmakten fungerar och få möjligheten att ställa frågor till en politiker.

+ Vi kommer att erbjuda löpande informationsuppdatering via e-mail och/eller vår sida på Facebook (Höj rösten!)

+ Vi kan hjälpa till att ordna provval. Med röstkort, röstskärm och röstlåda kan människorna prova på och avdramatisera sin upplevelse av att rösta.

+ Vi har ambitionen att delta på större arrangemang och folkfester. Kom gärna med tips.

+Vi är öppna för frågor och förslag om samarbete. Ring, sms-a, skriv på Facebook, maila dina frågor och ideer.

Tillsammans kan vi stå upp för demokrati och hävda bestämmelserätten över våra egna öden!

Mer info: ABF Stockholm. Projektansvarig Lasse Åsberg: 070-7331127, lasse.asberg@abf.se. Facebook: Höj rösten
Mer information kommer inom kort.

Annonser

Sprid Idén!

sprididen02

Kaffe, god macka och inspirerande samtal – inte helt fel sätt att starta dagen. Författaren Ingemar Olsson, författaren till boken ”Sprid idén!”, pratade om kommunikation i ideella organisationer. Hur bryter man igenom mediabruset? Hur når organisationen/föreningen till alla sina medlemmar och till sympatisörer?

Vad menas med ideell organisation? Förenklat handlar det om:
– Har medlemmar
– Burna av idé
– Demokriska
– Har aktiviteter
– Har ett mål och/eller strävar efter förändring

Vad kan man säga om människornas engagemang i olika frågor i Sverige idag? Enligt forskning är det ideella engagemanget i Sverige lika högt som någonsin. Men… samtidigt ser man trenden med sjunkande antal föreningsmedlemmar, färre lokalorganisationer, färre aktiviteter inom organisationer. Människoengagemanget i olika frågor går inte ner medan medlemssiffror sjunker. Men är detta ett problem? Behöver man förvalta engagemanget på ett bättre sätt än vi gör idag? Huvudsakligen, handlar det om demokrati. Organisationerna har möjligheter att ge röst till människor, har andra möjligheter att förvalta en idé.

Men var brister det? Det vi är bra på idag och lägger mycket kraft på är att sända ut vårt budskap. Formuleringarna och utformningen kan vara professionellt utformade, kontaktsätt är beprövade. Vad som händer sedan är dock källan till problemet.
sprididen01

Vem når vi? Vissa medlemmar tar aktivt reda på information, läser alla e-mail och kan vara ”besvärande” nog att svara på alla också. De ringer, söker upp rätt personer och berömmer eller skäller ut dig. Men ger dem röst år alla de ville nå? Det är lätt att lyssna och bli påverkad av de mest aktiva medan fokus aldrig hamnar på de mindre engagerade. Som kommunikatör är det viktigt att nå även de tysta. Räcker det verkligen att starta en blogg och tro att alla läser och svarar på den? Borde man kanske anpassa din idé för att avdramatisera kommunikationen. Vem finns bakom ”likes” på Facebook?

Med förändrade kommunikationssätt vill, enligt forskning, medlemmar i en organisation:
– Det ska vara lätt att kunna ta initiativ
– Man vill bli lyssnad på
– Vill ha respons och återkoppling
– enkel dialog
Allt kan sammanfattas med att medlemmar vill ha en relation till organisationen och inte är nöjda med traditionella stela möten, formalia, alltid majoritetsbeslut, enkelriktad information och hierarkier skapar hinder och trösklar. Många klagar på att medlemmar inte kommer med idéer? Ken det bero på att ingen vågar uttrycka dessa då de upplever att ingen lyssnar? Hur hanterar vi responsen? Är vi systematiska? Underlättar föreningen sättet att få rätt fråga till rätt person? Hur åtgärdar vi problem och hur återkopplar vi igen? Tyvärr, lider många moderna ideella föreningar av samma problem: respons och återkoppling till medlemmar. Föreningar får ställa sig en fråga: varför ska vi arbeta med kommunikation? Räcker det verkligen med reklam för organisationen? Hur öppnar vi för de tysta? Vem vill vi prata med?

Ingemar valde att avsluta seminarium med Bibelcitat. Jesus skickade aldrig sms, e-mail eller bloggade. Han var trotts det en väldigt skicklig kommunikatör som vi bör lära oss av. I situation när människor var många, brödbitar och fiskar var få, ställde han inte med spektakel och detaljerade krångliga instruktioner om motionsvägar och inlägg i dagordningen utan sade: ”Sätt er ner och dela”.

Håll kommunikationen enkel, aktiv och avdramatisera den.

Så hur sprider man en idé? Jag gick från seminarium uppiggad av kaffet och med många fler frågor i tankarna än innan. Det var därför jag tyckte så mycket om morgonen. Att fråga, lyssna och vara öppna för omvärlden är själva förutsättningen för kommunikationen. Det låter enkelt, självklart. Varför är vi så dåliga på det i så fall?

Fakta: Föreläsningen hölls på ABF, Sveavägen 41 (se abfstockholm.se för kommande arrangemang). Samtalsledare Ingemar Olsson. Boken ”Sprid idén” går att köpa i bokhandel (t.ex. http://www.adlibris.com/se/bok/sprid-iden-strategisk-kommunikation-for-ideburna-organisationer-9789147096145). Se även Facebook-sida med samma namn. Ingemar är även verksam på Ersta Sköndal högskola: http://www.esh.se/